Attach to Mục 1
LÀM CHỦ DÒNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

Tài chính là máu của doanh nghiệp, nó được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể. Xét cho cùng, kết quả của mọi hoạt động quản trị và kinh doanh chính là lợi nhuận và gia tăng tài sản của chủ sở hữu. Tuy nhiên đây là một trong những khó khăn cơ bản của lãnh đạo các Doanh Nghiệp, đặc biệt là các Doanh Nghiệp nhỏ và vừa, họ không có điều kiện thuê những Giám Đốc Tài Chính chuyên nghiệp, mà lãnh đạo của các Doanh Nghiệp lại không được đào tạo bài bản về vấn đề này, hoạt động của Doanh Nghiệp chỉ dừng lại ở mức độ kế toán xử lý số liệu.


Nhiều Doanh Nghiệp than phiền, trong sổ sách, họ luôn thấy mình có lãi nhưng trong két lại không thấy tiền đâu. Từ chỗ mất kiểm soát dòng tiền, họ đi vào nợ nần, thâm hụt tài chính và kết cục phá sản. Và nhiều Doanh Nghiệp vỡ nợ trong trạng thái họ đang có rất nhiều tài sản, họ không hề biết mình chết ở khoản phải thu, khoản phải trả, sản phẩm dở dang hay dạng tồn kho...

Để bù đắp những khoảng trống của Doanh Nghiệp, Hội đồng chuyên gia của HPM xây dựng một chương trình quản trị tài chính dành riêng cho các Doanh Nghiệp nhỏ và vừa. Khác hẳn với những chương trình CFO dành cho đối tượng chuyên sâu là các Giám Đốc Tài Chính của các Doanh Nghiệp lớn, chương trình này xây dựng cho Giám đốc các Doanh Nghiệp nhỏ và vừa, kết hợp với một người phụ trách hệ thống tài chính kế toán của Doanh Nghiệp, ít nhất hai người thạm dự khóa học sẽ có thể ứng dụng ngay những kiến thức này để có thể xây dựng hệ thống quản trị tài chính hiệu quả cho các Doanh Nghiệp.


GIÁ TRỊ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình sẽ giúp lãnh đạo các Doanh Nghiệp hiểu rõ:

●   Vai trò của quản trị tài chính.

   Cấu trúc và các thành tố của hệ thống quản trị tài chính

  Hiểu về dòng tiền và tối đa hóa hiệu quả trong quản trị dòng tiền

  Nhìn rõ bức tranh tài chính của DN mình ở mọi thời điểm để đưa ra những quyết định chính xác tối ưu hóa lợi nhuận kinh doanh.

●  Biết phương pháp lập kế hoạch tài chính và chủ động trong quản trị dòng tiền, không phải bị động chạy theo nó.

  Hiểu rõ các đòn bẩy trong tài chính, sử dụng hiệu quả đòn bẩy để tạo những bước phát triển đột phá cho DN mà vẫn trong giới hạn an toàn

  Chủ động quản trị rủi ro tài chính, phòng ngừa những rủi ro, đặc biệt là những nguy cơ dẫn đến đổ vỡ DN

   Biết cách lập kế hoạch tài chính cho dự án đầu tư

 Củng cố cho lãnh đạo các DN những kiến thức về kế toán, thuế trong quản trị DN.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

PHẦN 01: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH DN (01 Buổi)

-   Tài chính doanh nghiệp và Quản trị tài chính

-   Vị trí, chức năng của tài chính doanh nghiệp

-   Công cụ và các quyết định tài chính doanh nghiệp

-   Mục tiêu và nguyên tắc của quản trị tài chính

-   Vai trò của CEO trong hệ thống tài chính DN.

-  Vai trò của Giám đốc tài chính và hệ hống kế toán trong Hệ thống tài chính DN

PHẦN 02: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN (03 Buổi)

1.    Phân tích tài chính doanh nghiệp 

-    Mục đích, phương pháp và quy trình phân tích TCDN

-    Đọc hiểu các Báo cáo tài chính

-    Phân tích cấu trúc tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp

-    Phân tích Kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh

-    Phân tích các tỷ số tài chính

·   Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn

·   Phân tích khả năng trả nợ dài hạn

·    Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản

·    Phân tích khả năng sinh lời

·     Phân tích đẳng thức Dupont

Thực hành: Phân tích các doanh nghiệp học viên cung cấp; DN niêm yết trên HOSE 

2.   Quản trị dòng tiền doanh nghiệp

-       Nhận diện các dòng tiền của doanh nghiệp

-       Dòng tiền và báo cáo tài chính

-       Phân tích dòng tiền và các quyết định tài chính

-       Nội dung quản trị dòng tiền và Kế hoạch ngân quỹ tiền mặt

Thực hành các tình huống về Quản trị dòng tiền

3.    Ra quyết định kinh doanh dựa trên những chỉ số tài chính


PHẦN 03:  LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (04 Buổi)

-   Mục đích, vai trò của kế hoạch tài chính

-   Cơ sở cho việc lập kế hoạch tài chính

-   Quy trình và kỹ năng lập kế hoạch tài chính

-   Phương pháp lập kế hoạch tài chính

+ Phương pháp phần trăm doanh thu

+ Phương pháp ngân sách doanh nghiệp

Thực hành: Lập kế hoạch tài chính cho đơn vị học viên tham gia

PHẦN 04: TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ (02 Buổi)

1.  Các vấn đề tài chính dự án đầu tư.

-    Dự toán tài chính dự án

-    Thẩm định tài chính dự án

-    Kiểm soát chi phí – lợi nhuận dự án

-    Quyết toán tài chính dự án

2.  Quản trị rủi ro tài chính dự án.

-  Công cụ đo hiệu quả tài chính: NPV, IRR, Thời gian hoàn vốn, DSCR

3.  Quản lý việc xây dựng hệ thống thông số trong tính toán hiệu quả tài chính

-    Thông số doanh thu và các căn cứ thực tế

-    Thông số chi phí và các căn cứ thực tế

-    Vấn đề dự báo lãi suất cho vay, tỷ giá hối đoái

-    Ứng dụng tình huống - Tòa nhà The Number One

4.  Quản lý phương pháp tính toán hiệu quả tài chính

-   Quản trị chi phí vốn của dự án  và WACC

-   Vấn đề tính chính xác Tổng đầu tư & tính toán dự phòng phí theo quy định luật pháp

-   Kỹ thuật lượng hóa quản trị Rủi ro của Dự án (vấn đề độ nhạy của dự án)

5.  Rủi ro dự án đến từ những biến động kinh tế vĩ mô

PHẦN 05: KẾ TOÁN CHO NHÀ LÃNH ĐẠO (02 Buổi)

Tổng quan hệ thống kế toán cho nhà quản trị

PHẦN 06: THUẾ CHO NHÀ LÃNH ĐẠO (02 Buổi)

-   Tổng quan hệ thống thuế hiện hành của Việt Nam

-  Một số loại thuế chủ yếu liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

-    Hóa đơn, chứng từ

-    Thảo luận tình huống

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

ThS. Đoàn Hữu Cảnh

Chuyên gia phân tích tài chính, Dự án GTZ/Hỗ trợ quản trị tài chính cho các DN vừa và nhỏ

Giảng viên cao cấp về Quản trị tài chính của Viện quản trị kinh doanh FSB và Đại học FPT PGS. TS. Vũ Công Ty

GV cao cấp,Trưởng khoa Tài chính Doanh nghiệp –  Học Viện Tài chính.

Chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, kế toán. 


Ths Vũ Long

Chuyên gia cao cấp về tư vấn và đào tạo tài chính kế toán thuế.

Giản viên cao cấp của tổ chức CEFE CHLB Đức.

GĐ hệ thống Start up Edu Việt Nam.

Có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính tại CEL consultancy & E-Learning, Kiểm toán Đông Dương Indochina AUDIT ...

PGS.TS Nguyễn Đức Trung
Các chức vụ hiện tại:
Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê -Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Giảng viên ITP – Sunderland University - UK
Chuyên gia thủy điện của World Bank
Chuyên gia tư vấn đầu tư dự án nước sạch ĐBSCL của AFD.
Chuyên gia tư vấn đầu tư dự án nước sạch ĐBSCL của ADB

PGS.TS Nguyễn Văn Định

Tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh doanh về Tài chính tại Trường Đại học Boise Hoa Kỳ.

Tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế về Tài chính và nâng hàm PGS năm 2006 tại ĐH KTQD.

Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh - ĐH KTQD.

25 năm kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn về lĩnh vực tài chính, thị trường chứng khoán.

TS. Vũ Xuân Dũng
Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH DTAX Việt Nam
Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP đại lý thuế CENSTAF GROUP 

Attach to Mục 9
CHƯƠNG TRÌNH HPM ĐÃ TỔ CHỨC
KHOẢN ĐẦU TƯ CHO CHƯƠNG TRÌNH
Ngày khai giảng: Chủ Nhật ngày 17 tháng 09 năm 2017
➢ Lịch học : Cả ngày Chủ nhật 
➢ Thời gian : Sáng: 8h15-11h30 & Chiều: 13h30-17h00
◉  Trụ sở VP: 
Tầng 05 Tòa nhà Seabank, Số 17/B1-Lô 17 Lê Hồng Phong, Hải Phòng

HOTLINE: 0936636232
Nộp Học phí trước 02/09 học phí là: 6.000.000đ/HV 
Nộp Học phí Từ 03/09 đến khai giảng học phí là: 11.000.000đ/HV 
Giảm thêm 5% nếu đăng ký 3 người trở lên hoặc đã học tại HPM (Tính ở thời điểm nộp tiền) 

Lưu ý: Việc đăng ký được coi là hoàn tất khi học viên đóng đủ học phí
Sau chuỗi chương trình thành công nhằm tri ân khách hàng
 HPM Tặng ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT Trị giá 6.000.000Đ cho 20 học viên 
đăng kí trước ngày 20-08-2017
CHỈ CÒN
NHẬN ƯU ĐÃI TẠI ĐÂY
Attach to Mục 13
ĐĂNG KÍ GIỮ VÉ ƯU ĐÃI TẠI ĐÂY
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP HPM
Tầng 05 Tòa nhà Seabank, Số 17/B1-Lô 17 Lê Hồng Phong, Hải Phòng
+ Hotline: 0936 636 232 
+ Email: Daotaodoanhnhanhpm@gmail.com
+ Web: Hpm.edu.vn - Hpmvietnam.com